Usługi
asenizacyjne

Usługi Asenizacyjne Łódź

Wywóz nieczystości płynnych (wywóz szamba)

Wywóz nieczystości płynnych, wywóz płuczki z przewiertów sterowanych, wywóz osadów i szlamów.

Obsługujemy osiedla mieszkaniowe z wywozu nieczystości.

Udrażnianie kanalizacji i czyszczenie zbiorników

Czyszczenie separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych, czyszczenie osadników, piaskowników i zbiorników, czyszczenie przepompowni ścieków.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Opróżniamy baseny, zbiorniki wody deszczowej, oczyszczamy rówież szamba ekologiczne.

JESTEŚMY FIRMĄ SPECJALIZUJĄCĄ SIĘ W OCZYSZCZANIU MIAST.
OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW W CAŁEJ ŁODZI I W OKOLICZNYCH GMINACH.

( Andrespol, Brzeziny, Rokiciny,Kraszew, Stryków, Koluszki, Aleksandrów Łódzki i poboczne )
OBSŁUGUJEMY RÓWNIEŻ FIRMY W CAŁEJ POLSCE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU.

Podpisujemy umowy w celu zapewnienia długotrwałej pełnej obsługi.